Autohtona hrvatska seljačka stranka

Tajnik Alojz Horvat i predsjednik Stjepan Lojna

Uvodna riječ

A-HSS je izvorna ili autohtona hrvatska seljačka stranka koju je 2007. osnovao Jasenko Stipac zajedno s istinskim sljedbenicima nauka braće Radić vidjevši da se političari u HSS-u bore samo za vlast i direktorska mjesta u državi, županiji, gradovima i općinama, a nije ih briga za članstvo, narod i domovinu.

Vrijednosti za koje se borio Stjepan Radić i njegovi odani sljedbenici V. Maček i J. Krnjević, aktualne su i danas kao nauk braće Radić, zato se osjećamo ponosni što i danas želimo slijediti ta čista i jasna politička načela na dobrobit svih nas i građana Republike Hrvatske.